Jak wygląda numer ewidencyjny działki

Numer ewidencyjny działki to kluczowy element identyfikacyjny w procesach związanych z nieruchomościami.

Jest to unikalny kod przypisany do konkretnej działki, który umożliwia identyfikację i lokalizację danej nieruchomości na mapach oraz w rejestrach gruntów. Warto poznać strukturę i znaczenie numeru ewidencyjnego, aby móc zrozumieć, jak jest on generowany i jak odczytywać informacje zawarte w tym numerze.

Struktura numeru ewidencyjnego działki

Numer ewidencyjny działki składa się z kilku elementów, które zawierają różne informacje o nieruchomości. Najczęściej spotykaną formą numeru ewidencyjnego w Polsce jest ten stosowany zgodnie z Krajowym Systemem Ewidencji Gruntów i Budynków (KSEiGB). Przyjrzyjmy się głównym składnikom takiego numeru:
Numer województwa: Pierwsze dwie cyfry numeru określają województwo, w którym znajduje się nieruchomość. Każde województwo ma przypisaną unikalną liczbę.
Numer powiatu: Kolejne dwie cyfry to identyfikator powiatu, w którym zlokalizowana jest działka. Podobnie jak w przypadku województwa, każdy powiat ma swój unikalny numer.

Numer gminy: Następne dwie cyfry to numer gminy, do której należy działka.

Numer obrębu: Kolejne cyfry lub litery określają numer obrębu ewidencyjnego, czyli mniejszej jednostki podziału terytorialnego gminy.
Numer działki: Ostatni fragment numeru to numer konkretnej działki w obrębie. Może on składać się z cyfr lub liter, w zależności od systemu ewidencji stosowanego w danej miejscowości.

Zobacz również   Denckermann opinie: czy warto zaufać temu producentowi części samochodowych?

Przykładowy numer ewidencyjny

Dla lepszego zrozumienia struktury numeru ewidencyjnego działki, przyjrzyjmy się przykładowemu numerowi:
Numer województwa: 12 (np. dla województwa małopolskiego).
Numer powiatu: 34 (np. dla powiatu krakowskiego).
Numer gminy: 567 (np. dla gminy Kraków).
Numer obrębu: 89 (np. dla obrębu Stare Miasto).
Numer działki: 123/7 (np. działka numer 123/7).
Wynikowy numer ewidencyjny działki będzie więc wyglądał np. tak: 12.34.567.89/123/7.

Znaczenie numeru ewidencyjnego działki

Numer ewidencyjny działki pełni kilka istotnych funkcji:

Identyfikacja: Pozwala jednoznacznie zidentyfikować konkretną nieruchomość w obrębie danego obszaru administracyjnego.

Lokalizacja: Ułatwia szybkie odnalezienie działki na mapach i w rejestrach gruntów.

Ewidencja: Jest podstawowym elementem ewidencji gruntów i budynków, umożliwiającą prowadzenie ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.
Numer ewidencyjny działki to kluczowy element identyfikacyjny w systemie ewidencji gruntów i budynków. Jego struktura składa się z kilku części, które zawierają informacje o lokalizacji i charakterystyce nieruchomości. Zrozumienie tej struktury jest istotne dla osób zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz dla właścicieli działek, ponieważ umożliwia skuteczną identyfikację i lokalizację posiadanych gruntów.

Zobacz również   Łuszczyca: przewodnik po chorobie skóry