Ile kosztuje wyrobienie dowodu osobistego?

Dowód osobisty to nieodłączny element tożsamości każdego obywatela.

Bez niego trudno jest załatwić wiele spraw urzędowych czy też korzystać z wielu usług. W Polsce obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego ciąży na każdym obywatelu, co z kolei rodzi pytanie o koszty związane z jego wyrobieniem.

Opłaty za wyrobienie dowodu osobistego

Koszt wyrobienia dowodu osobistego w Polsce jest ściśle określony przez ustawę. W 2022 roku opłata za nowy dowód osobisty wynosiła 20 złotych. Jednakże, od 2019 roku opłata ta została zniesiona dla osób, które ukończyły 70 lat. W przypadku konieczności wymiany dowodu z powodu zmiany danych osobowych lub utraty dokumentu, opłata jest identyczna jak przy wyrobieniu nowego dowodu.

Koszty związane z przyspieszonym wydaniem dowodu

Czas oczekiwania na wydanie nowego dowodu osobistego w Polsce wynosi zazwyczaj kilka tygodni. Jednakże istnieje możliwość przyspieszenia tego procesu kosztem dodatkowym. Opłata za przyspieszenie wydania dowodu wynosi 50 złotych i pozwala na odbiór dokumentu w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku.

Zobacz również   Badanie d-dimery: co to jest i jakie ma znaczenie diagnostyczne?

Uwagi dodatkowe

Warto pamiętać, że koszty związane z wyrobieniem dowodu osobistego mogą ulec zmianie w związku z nowelizacją przepisów lub polityką danego urzędu. Ponadto, osoby korzystające z usług konsulatów lub placówek dyplomatycznych poza granicami kraju mogą spotkać się z innymi stawkami opłat. Dlatego zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji na stronach internetowych odpowiednich instytucji przed przystąpieniem do procesu wyrobienia dowodu.
Wyrobienie dowodu osobistego w Polsce jest obwarowane pewnymi kosztami, jednakże są one stosunkowo niewielkie i wynoszą 20 złotych. Dla osób powyżej 70 roku życia ta opłata została zniesiona. Istnieje również możliwość przyspieszenia procesu wydania dowodu, jednakże związane jest to z dodatkowymi kosztami w wysokości 50 złotych. Warto być świadomym tych kosztów oraz ewentualnych zmian w przepisach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas załatwiania spraw urzędowych.