Profesjonalna ochrona herbicydowa

Herbicydy to związki chemiczne stosowane w uprawach rolnych w celu osłabienia lub całkowitego zahamowania wzrostu niepożądanych dzikich i szkodliwych roślin.

Dzięki wyeliminowaniu chwastów, które znacznie zmniejszają plony, wyeliminowana zostaje konkurencja o składniki odżywcze, światło, wodę i przestrzeń życiową, plony mogą rosnąć szybciej. Herbicydy, które oddziałują na prawie wszystkie rośliny, są określane jako herbicydy totalne lub herbicydy szerokopasmowe, które są skuteczne wobec całych grup roślin. Ponieważ zakres ich zastosowań jest naturalnie ograniczony, stosuje się herbicydy o działaniu selektywnym, aby nie uszkodzić roślin uprawnych. Oczywiście chwasty nie są jedynym zagrożeniem dla roślin uprawnych, dlatego stosowane są także fungicydy czyli środki stosowane do zabijania grzybów. Są to substancje nieorganiczne i organiczne, jak i czynniki biochemiczne. Fungicydy całkowicie zatrzymują rozwój grzybów. Należy rozróżnić środki, które tylko hamują rozwój grzybów.

Mogą to być także które całkowicie zwalczają grzyby, różnica między nimi polega często tylko na stężeniu składników aktywnych. Na przykład wiele fungicydów może posiadać mniejsze stężenie przez co mogą być stosowane na polach uprawnych.

Fungicydy znajdują zastosowanie w rolnictwie i leśnictwie do ochrony upraw, jako zaprawy nasienne, do dezynfekcji gleby czy do ochrony drewna. Ponadto fungicydy są również stosowane w przydomowych ogrodach do zwalczania chorób grzybiczych na roślinach lub w budynkach do zwalczania suchej zgnilizny. Środki grzybobójcze są również stosowane w medycynie, na przykład do leczenia grzybów skórnych. Jednak są one raczej oznaczone terminem leki przeciwgrzybicze. Niektóre rodzaje upraw wymagają stosowania zarówno herbicydów jak również fungicydów w celu całkowitej ochrony roślin uprawnych. Zastosowanie odpowiedniego preparatu na chwasty w rzepaku będzie polegało na selektywnym usuwaniu chwastów z upraw. Dzięki temu plony nie będą miały przeszkód w rozrośnie zwłaszcza w pierwszej fazie.