Leasing operacyjny oraz finansowy

Spoglądając na to jak rozkładają się statystyki dotyczące popularności poszczególnych typów leasingu zauważyć można znaczną przewagę leasingu operacyjnego nad jego odpowiednikiem finansowym. Z tego pierwszego decyduje się skorzystać przeszło blisko 80% leasingobiorców, natomiast wynajem oparty na leasingu finansowym wybierany jest przez około 20% przedsiębiorców. Dlaczego tak wyglądają przedstawione proporcje? Odpowiedź na to pytanie jest wbrew pozorom dość prosta i nie trzeba tu przeprowadzać skrupulatnych analiz by wysnuć w związku z przedstawionym pytaniem odpowiednie wnioski.
Leasing operacyjny jest opcją dużo bardziej otwartą, przeznaczoną dla szerszej grupy odbiorców, bardziej elastyczną a zarazem uniwersalną jeśli chodzi o możliwości jej zastosowania i czerpania korzyści z zalet jakie proponuje. W leasingu operacyjnym przedsiębiorca może wynająć określony sprzęt taki jak np. samochody na optymalny dla siebie okres zostawiając sobie jednocześnie furtkę dzięki obecności opcji wykupu, która jest integralną częścią umów zawieranych na bazie leasingu operacyjnego. Mianowicie, przez cały okres trwania umowy przedmiot wynajmu pozostaje formalnie własnością leasingodawcy. W momencie gdy umowa dobiega końca leasingobiorca może określić czy chce wykupić dzierżawiony przedmiot na własność (za symboliczną najczęściej kwotę), czy też rezygnuje z tej opcji i tym samym strony rozchodzą się bez dalszych zobowiązań. Rozwiązanie to jest dużo elastyczniejsze w porównaniu z leasingiem finansowym, ponieważ tutaj opcja wykupu nie funkcjonuje, a przedmiot umowy staje się składnikiem majątku leasingobiorcy już w momencie podpisania dokumentów wynajmu. Dlatego leasing finansowy polecany jest przede wszystkim przedsiębiorcom zdecydowanym, wiążącym długoletnie plany związane z leasingowanym sprzętem i potrafiącym wykorzystać do maksimum zalety wynikające z amortyzacji, która w tym przypadku jest motorem napędowym osiąganych z tytułu najmu finansowego benefitów.
Z tego względu leasing finansowy zastosować z powodzeniem można jedynie w przypadku nielicznych, dość specyficznych branż (np. branża medyczna), podczas gdy leasing operacyjny potrafi sprawdzić się w przypadku praktycznie każdego typu działalności. Przedstawione na początku artykułu statystyki obrazujące zainteresowanie poszczególnymi formami leasingu mają zatem bezpośrednie przełożenie na praktykę, znajdują bowiem pełne uzasadnienie w rzeczywistości rynkowej, stąd też obserwujemy taki a nie inny rozkład popularności poszczególnych typów leasingu wśród przedsiębiorców. Świadomy wybór, dokonany na podstawie rzetelnej analizy potencjalnych korzyści jakie może przynieść konkretny typ leasingu w przypadku konkretnej inwestycji, czy rodzaju prowadzonej działalności daje gwarancję osiągnięcia założonych celów. Wybór ten nie może być jednak dziełem przypadku dlatego jeśli nie mamy pewności co do poszczególnych kwestii, warto skorzystać z porady odpowiednich specjalistów z zakresu doradztwa leasingowego. Dziś można to zrobić z powodzeniem nawet za pośrednictwem Internetu, więc znalezienie fachowej pomocy nie powinno stanowić tutaj żadnego problemu.