Flota samochodów w firmie w leasingu

Prowadzisz firmę działającą w branży transportowej i potrzebujesz zastąpić wysłużoną flotę pojazdów nowszymi egzemplarzami lub też powiększyć ją o dodatkowe pojazdy? Inwestycja taka oznacza dosyć znaczne koszty, zwłaszcza w ujęciu typowo standardowym czyli w sytuacji gdy trzeba ją sfinansować opierając się w całości na kapitale własnym. Samofinansowanie nie jest jednak na szczęście jedyną alternatywą, ponieważ w dzisiejszych czasach rynek oferuje dużo więcej rozwiązań, również takich, które pomogą przeprowadzić konieczne inwestycje sposobem bardziej bezpiecznym, przystępnym, dla danego przedsiębiorcy w konkretnym przypadku zwyczajnie najbardziej optymalnym i mówiąc wprost również najbardziej opłacalnym. O co dokładniej rzecz ujmując chodzi? W obecnej sytuacji najlepszym z możliwych do zastosowania rozwiązań wydaje się być leasing. Wynajem inwestycyjny bo to właśnie kryje się pod powyższym określeniem pozwala osiągnąć istotne dla przedsiębiorców cele bez ryzyka utraty płynności finansowej.
Wynika to w dużej mierze z faktu, iż w leasingu nie ma potrzeby finansowania całej inwestycji z góry. Zamiast tego proces ów rozkładany jest w czasie stosownym do długości zawartej umowy, a będąc bardziej precyzyjnym – finansowanie inwestycji odbywa się przez cały okres na jaki umowa została zawarta. Odbywa się to za pośrednictwem wnoszonych najczęściej w systemie comiesięcznym typowych dla wynajmu rat leasingowych, czyli ustalonych przez obie strony kwot jakie leasingobiorca zobowiąże się uiszczać leasingodawcy z racji użytkowania udostępnionego przez niego sprzętu na poczęć działalności leasingobiorcy. Taka forma finansowania inwestycji jest dla przedsiębiorców korzystna z wielu względów. Jednym z najbardziej istotnych czynników, o których trzeba tutaj wspomnieć jest minimalny wkład własny przy zawieraniu umowy, sięgający obecnie zaledwie kilku procent wartości realizowanej inwestycji, czyli po prostu wartości wynajmowanego sprzętu, np. wspomnianych na początku artykułu pojazdów. Leasing pozwala także przedsiębiorcy określić okres na jaki według niego najlepiej będzie zawrzeć umowę, pozwala również wybrać konkretny typ leasingu (operacyjny lub finansowy) czerpiąc konkretne korzyści wynikające z jego specyfiki. Korzyści są tym większe im większą skalę ma rzecz jasna realizowana inwestycja, jednakże nawet w odniesieniu do drobnych właścicieli lokalnych firm potrzebujących wynająć jeden samochód rezultaty zastosowania wynajmu będą w ogólnym rozrachunku widoczne, tak w ujęciu krótkodystansowym jak i sięgającym korzyści długofalowych.
Leasing jest bowiem w tej kwestii jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę potrzeby współczesnych przedsiębiorców nastawionych bardziej na rozsądną, ostrożną politykę inwestycyjną niż na odważne, energiczne dysponowanie posiadanym kapitałem bez dokonania stosownych analiz uwzględniających skutki podejmowanych działań. Wynajem jest w tym momencie opcją najrozsądniejszą, nie dziwi zatem wzrost zapotrzebowania na leasingowanie poszczególnych przedmiotów, w tym przede wszystkim różnego rodzaju samochodów, od osobowych począwszy, na ciężarowych skończywszy.